Πολιτιστικές εκδηλώσεις “Αγία Μαρίνα” 2019, 15-20 Ιουλίου .