Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, σε 100 μηνιαίες δόσεις, με τριτεγγυητή το Δήμο Εορδαίας, για τις οφειλές της ύψους –  περισσότερα από – 5 εκατομμύρια ευρώ, προς την ΔΕΗ, προχωρά η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας. Το Δ.Σ. της επιχείρησης οδηγήθηκε σε αυτή την κατεπείγουσα απόφαση αφού την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Κοζάνης, επέδωσε στην Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας αντίγραφο του απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση των δεκαέξι (16) τελεσίδικων αποφάσεων της ΔΕΗ ΑΕ κατά της ΔΕΥΑΕ. Τα χρηματικά ποσά των συγκεκριμένων δεκαέξι (16) τελεσίδικων αποφάσεων αφορούν κεφάλαιο, τόκους, επιδικαστείσα δικαστική δαπάνη, τέλος απογράφου, σύνταξη επιταγής προς πληρωμή, δαπάνες επίδοσης κ.λ.π.. Οι οφειλές αυτές προέκυψαν διότι η ΔΕΥΑΕ, από της συστάσεώς της μέχρι και τον Ιούνιο του 2011, δεν πλήρωνε την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων που υδροδοτούν την πόλη της Πτολεμαΐδας. Λόγω του ότι η ΔΕΥΑ Εορδαίας αδυνατεί να καταβάλει  όλο το υπέρογκο ποσό που αναλύεται στις δεκαέξι (16) επιταγές προς εκτέλεση της ΔΕΗ ΑΕ., ζήτησε – κι αναμένεται η απάντηση της ΔΕΗ – την προαναφερθείσα ρύθμιση των 100 μηνιαίων δόσεων και την παραγραφή ενός μέρους των αναλογούντων τόκων λόγω παρέλευσης 5ετίας από την τελεσιδικία και την ταυτόχρονη καταβολή τόκων και κεφαλαίου ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από τους τόκους του διακανονισμού.

kozan.gr