Πολύ σύντομα θα έχουμε αλλαγές σε Αντιδημάρχους και Προέδρους Νομικών Προσώπων, στο δήμο Κοζάνης, ωστόσο αυτοί που, απ ότι φαίνεται, δεν θα αντικατασταθούν – μετακινηθούν, είναι οι Γιώργος Βαλαής (Αντιδήμαρχος Οικονομικών), Φανή Φτάκα (Πρόεδρος ΟΑΠΝ), Παναγιώτης Δημόπουλος (Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης) και Κώστας Δεσποτίδης (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών).

Η Χύτρα