Ποντιακό γλέντι, το Σάββατο 24 Αυγούστου, στα Σέρβια.