Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα: Εταιρική σχέση για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021 – 2027, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, στην ΖΕΠ, στην Κοζάνη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων: