Ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας, που θα αναφέρει ότι δεν γίνεται αποδεκτό το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και θα ζητά να κηρυχθεί η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση. Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα με την τελική πρόταση του Περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη