Δωρεάν, πλέον, WiFi για όλους τους δημότες, στην κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας, μέσω του WiFi4EU. Διαβάστε εδώ περισσότερα για τις ενέργειες που είχε κάνει για το συγκεκριμένο θέμα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή…

kozan.gr