Συνεδρίασε χθες, Δευτέρα,10 Φεβρουαρίου 2020,τόσο το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο,όσο και το Ανώτερο Συμβούλιο,καθώς και το Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.  Στο βαθμό του Αντιπυράρχου προήχθη ο Χρήστος Σπυρίδης που υπηρετεί ως διοικητής στην Π.Υ. Πτολεμαΐδας.