Στην πρόσληψη ενός (1) Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας προχωρά η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. H δαπάνη για τη συγκεκριμένη πρόσληψη ανέρχεται στις 36.000 ευρώ.

kozan.gr