ΣΧΕΤ: α) Φ8/38091/Δ4/16-03-2020/ Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ., «Διαβίβαση Οδηγιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης». β) 38510/ΓΔ4/17 -03-2020/Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης». γ) 2873/υ1/17-3-2020/Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Περιορισμένη Λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». δ) 3967620/Γ2/19-3-2020 Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διαβίβαση οδηγιών για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

Οι προϊστάμενοι και το προσωπικό των ΚΕΣΥ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας κ. Νιάκα Ευγενία, ανταποκρινόμενοι στις εξελίξεις λόγω της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού και κατόπιν τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στις 21 και στις 30 Μαρτίου 2020, προέβησαν στον παρακάτω σχεδιασμό δράσεων υποστήριξης εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των γονέων τους: Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, τηλεδιάσκεψης ή με email ως εξής:
• ΚΕΣΥ Γρεβενών τηλέφωνο: 2462023104, email: [email protected] Προϊσταμένη: Άννα Κορέλλα
• ΚΕΣΥ Καστοριάς τηλέφωνο: 2467044021, email: [email protected] Προϊστάμενος: Χρήστος Αντωνίου
• ΚΕΣΥ Κοζάνης τηλέφωνο: 2461036145, email: [email protected] Προϊσταμένη: Αννούλα Κακαλέ
• ΚΕΣΥ Φλώρινας τηλέφωνο: 2385045611, email: [email protected] Προϊστάμενος: Ανδρέας Μαρκόπουλος

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
1. Συμβουλευτική μαθητών/τριών και γονέων για τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου κατά τη διάρκεια παραμονής στο σπίτι. 2. Συμβουλευτική μαθητών/τριών και γονέων για τη διαχείριση του άγχους. 3. Παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, π.χ. Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας κ.α. για τη διαχείριση κρίσεων πανικού ή άλλων ζητημάτων που απαιτούν ιατρική παρακολούθηση και παρέμβαση. 4. Συνέχιση εξ αποστάσεως συνεδριών συμβουλευτικής που υλοποιούνταν πριν τη λήψη των μέτρων και την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς των ΚΕΣΥ. 5. Συνεργασία με το προσωπικό των ΕΔΕΑΥ για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις σχολικές δομές ευθύνης τους. 6. Εμπλουτισμός των ιστοσελίδων των ΚΕΣΥ με εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για μαθητές/τριες με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φιλοξενία υλικού στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ. 7. Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικές επιλογές, ενημέρωση για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπλήρωση μηχανογραφικού, προτάσεις για δημιουργική απασχόληση και τρόποι διατήρησης της επαφής με τα σχολικά αντικείμενα. 8. Σχεδιασμός webinar για εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό που υπηρετεί στις ΣΜΕΑΕ της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, οδηγίες και προτάσεις για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του ΙΕΠ και άλλου παιδαγωγικά κατάλληλου ψηφιακού υλικού. 9. Σχεδιασμός webinar για γονείς μαθητών και μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο την κινητοποίηση τους ώστε να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο δημιουργικά, καλλιεργώντας δεξιότητες καθημερινής ζωής και αυτόνομης διαβίωσης μέσα στο χώρο του σπιτιού, αναθέτοντας καθήκοντα καθημερινής φροντίδας στα παιδιά τους και δίνοντας τους τη δυνατότητα να συνδράμουν στις εργασίες για την τακτοποίηση αποθηκευτικών χώρων, τη φροντίδα του κήπου, των οικόσιτων ζώων, του κατοικίδιου της οικογένειας κ.α. 10. Προτάσεις και ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα προκειμένου να είμαστε σε ετοιμότητα για «την επόμενη μέρα», όταν θα ανοίξουν πάλι τα σχολεία και η ζωή θα επανέλθει στην κανονικότητα. Π.χ. απολυμάνσεις των σχολικών κτιρίων, συνεργασία με τους Δήμους και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, σταδιακό άνοιγμα των σχολείων κ.α. 11. Τα ΚΕΣΥ Δυτικής Μακεδονίας μετά από συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για το κοινό: https://www.pdm.gov.gr/stoicheia-epikoinonias-tis-perifereias-dytikismakedonias-gia-toys-polites-sta-plaisia-apotropis-diadosis-toy-koronoioy/ 12. Το ΚΕΣΥ Γρεβενών, καθότι δεν στελεχώνεται από Ψυχολόγο και Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, προέβη σε συνεργασία, μετά από αίτημά του, με το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Τα αιτήματα για ψυχολογική υποστήριξη θα τα διαχειρίζεται η ψυχολόγος του Νοσοκομείου. Επιπλέον, από την
Υπηρεσία, παρέχονται οδηγίες και παραπομπές για τη διαχείριση του άγχους και για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (π.χ. κρίσεις πανικού κ.λ.π.). Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα υποστηρίξει αιτήματα που άπτονται του αντικειμένου του και οι Ειδικοί Παιδαγωγοί θα υποστηρίζουν εκπαιδευτικά μαθητές και εκπαιδευτικούς, κάθε φορά που θα υπάρχει αίτημα. 13. Συμπληρωματικά το ΚΕΣΥ Καστοριάς έχει ενεργή παρουσία στα τοπικά ΜΜΕ με συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο, άρθρα στις εφημερίδες, και ανάρτηση πληροφοριών και υλικού συμβουλευτικής στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ με στόχο τη διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών, την προστασία των παιδιών και των εφήβων από την υπερβολική έκθεση σε ειδήσεις, σχετικά με την πανδημία. τη διαμόρφωση μιας νέας καθημερινής ρουτίνας για τα παιδιά , την υγιεινή διατροφή αλλά και προτάσεις προς τους γονείς για βιβλία, e-book παραμύθια, όπως το δωρεάν ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης κ.α. Τέλος, έγινε παρέμβαση προς τις τοπικές αρχές διοίκησης (Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα) για την προμήθεια ψηφιακών συσκευών και υλικών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες που διαβιούν κάτω από δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. 14. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του ΚΕΣΥ Φλώρινας με εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για μαθητές/τριες όλων των σχολικών βαθμίδων και κοινοποίηση των ιστοσελίδων των ΚΕΣΥ σε όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας kesy.flo.sch.gr & compass.mysch.gr
Όλοι οι παραπάνω τρόποι εξ αποστάσεως υποστήριξης από τους Ειδικούς που υπηρετούν στα ΚΕΣΥ και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ, συνιστούν τα πλέον πρόσφορα εργαλεία για να δηλώσουμε παρόντες και να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας. Η συνεργασία και η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης είναι αναγκαία για να πετύχει το δύσκολο αυτό εγχείρημα, για να βγούμε από την κρίση δυνατότεροι, σοφότεροι και να επανεκτιμήσουμε την αξία της συνεργασίας της αλληλεγγύης και του υπέρτατου αγαθού της υγείας.