Κάλεσμα του γεωργο-κτηνοτροφικού συλλόγου Koζάνης για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου των γεωργών και κτηνοτρόφων.