Διασταύρωση Ζαβορδας/Σκουμτσιας με Ιλαρίωνα. O δρόμος παραμένει σ’ αυτή την κατάσταση μετά την τελευταία δυνατή βροχόπτωση. Σημερινή πρωινή φωτογραφία του Αθανάσιου Κύρινα.