Κατανομή 7ημέρου ανά 100.000. Φαίνεται να βελτιώνεται η κατάσταση στην Π.Ε. Κοζάνης

Αθήνα: έχει “φρενάρει”

Θεσ/κη: Διπλασίασε σε 5 ημέρες

Καστοριά: Ακόμα αυξάνει

Σέρρες: Ακόμα σε άνοδο

Κοζάνη: Στα ευχάριστα γιατί κατεβαίνει

 

 

 

 

Πηγή σχόλια – πίνακα @Nyrros – twitter