Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας – Δήμου Εορδαίας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) ανακοινώνει ότι από αύριο Τρίτη 10-11-2020 πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες επέκτασης του δικτύου της τηλεθέρμανσης καταρχήν στα συγκροτήματα των Εργατικών Κατοικιών ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Ι, ΙΙ, IV και στην συνέχεια στα συγκροτήματα των Εργατικών Κατοικιών III και V και στον Οικισμό Νέας Καρδιάς του Δήμου Εορδαίας.

Λόγω του μετώπου εργασιών που θα αναπτυχθεί στις παραπάνω περιοχές κατά την εκτέλεση του έργου, ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση των πολιτών για τις οχλήσεις που θα προκληθούν.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες σύνδεσης δίνονται από το Γραφείο Κοινού της Δ.Ε.ΤΗ.Π. τηλ.: 2463055743 και 2463054420 και για θέματα του έργου από το Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης (κ. Σιαμίδης Ν.), τηλ. 2463054420.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ