Πρόσληψη έκτακτου προσωπικό στο ΔΕΔΔΗΕ, ΔΠΜ-Θ, περιοχή Κοζάνης, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 26/11/2020 έως και 05/12/2020

 

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο Αίτησης