Όταν με στοιχεία καταγγείλαμε τη μεθόδευση του Περιφερειάρχη, να παρέλθει η ημερομηνία της διαβούλευσης και εκ του ασφαλούς και εκπρόθεσμα να φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού ήδη ο ίδιος είχε συμφωνήσει επί του Μαστερ Πλαν στη Συντονιστική Επιτροπή, αφού ήδη το είχε εγκρίνει η Κυβερνητική Επιτροπή και αφού είχε ήδη περάσει και από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης μας είχε κατηγορήσει ότι λέγαμε ψέματα και ότι πετούσαμε λάσπη στον ανεμιστήρα.
Ποιος έλεγε ψέματα τελικά;