Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι ο Δήμος μας βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης της Νέας Ηλεκτρονικής του Σελίδας.
Απευθυνόμαστε στο σύνολο των Δημοτών μας που θέλουν να συνδράμουν, να αποστείλουν τυχόν υλικό που έχουν στην διάθεση τους, σχετικό με τους οικισμούς μας, τους πολιτιστικούς μας συλλόγους, τις επιχειρήσεις του τόπου μας, καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας και αφορά σε:
• Φωτογραφίες χωριών, εκκλησιών, μοναστηριών, γεφυριών, μνημείων, τοπίων και αρχοντικών
• Κείμενα αναφοράς και ιστορικά έγγραφα
• Επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα και θα ήθελαν να προβληθούν αποστέλλοντας συνοπτικό ενημερωτικό τους κείμενο,
για να πετύχουμε το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα που αφορά τον εμπλουτισμό του υλικού μας.
Η διαδικασία εμπλουτισμού θα συνεχιστεί και μετά την ανάρτηση της ιστοσελίδας του Δήμου. Επισημαίνεται ότι όλο το υλικό που θα αποσταλεί θα υφίσταται την απαιτούμενη επεξεργασία και παρακαλείσθε να το αποστείλετε εντός του εύλογου χρόνου των 15 ημερών . Η αποστολή του υλικού θα γίνεται στο [email protected] η κατόπιν επικοινωνίας με τον κ.Παγούνη Χρήστο στο τηλ: 2465350171, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 πμ – 14:00μμ.
Προς τούτο παρακαλείσθε, προκειμένου να επιτευχθεί κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση, όλοι σας να διαχύσετε περαιτέρω το περιεχόμενο της ανακοίνωσης.