Προμήθεια 25 tablets για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού για τηλεδιασκέψεις για την όσο δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των Υπηρεσιών του δήμου. Η συνολική αξία της δαπάνης ανέρχεται σε 5.500 ευρώ, όπως φαίνεται και στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.