Εικόνες από τη σημερινή “κίνηση”, στο κέντρο της Κοζάνης. Βίντεο αναγνώστη.