Φωτογραφίες αναγνώστη, από την Εγνατία οδό στο δρόμο Κοζάνης – Βέροιας μετά τα διόδια Πολυμύλου.