ΖΗΤΕΙΤΑΙ συγκολλητής για μόνιμη εργασία στην περιοχή της Κοζάνης για την εταιρεία ΒΙΟΚΑΝ Ο.Ε.
Βιογραφικά στο [email protected].
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461036538