Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, “Μουσείο Λιγνίτη”, στο κτήριο (157) της πρώην ΑΕΒΑΛ (Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανία Αζωτούχων Λιπασμάτων), που βρίσκεται μεταξύ μια έκτασης 70 στρεμμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως “μουσειακή ζώνη” στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή του  Δήμου Εορδαίας. Για το σκοπό αυτό θα καταθέσει πρόταση, για χρηματοδότηση της μελέτης. σε σχετική πρόσκληση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Να σημειωθεί πως απόφαση για τη δημιουργία “Μουσείου Λιγνίτη” αλλά σε χώρο του πρώην ΑΗΣ Πτολεμαίδας, είχε παρθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης αυτοδιοικητικής περιόδου, επί θητείας Σάββα Ζαμανίδη, ωστόσο, εξ όσων φάνηκε, η σημερινή Δημοτική Αρχή εγκατέλειψε τη συγκεκριμένη ιδέα/απόφαση, αφού ζητήματα ιδιοκτησιακής φύσεως, μιας κι ο πρώην ΑΗΣ ανήκει στην ΔΕΗ, θα στεκόντουσαν εμπόδια στην προοπτική αυτή.

 

kozan.gr