Το νέο όμορφο βίντεο παρουσίασης του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας.