Παρατηρούμε καθημερινά συντοπίτες μας οι οποίοι βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους να μην εφαρμόζουν τις οδηγίες περί καθαριότητας όπως είναι υποχρεωμένoι. Είναι υποχρέωσή τους να έχουν μαζί τους γάντια και μία σακούλα έτσι ώστε όταν αφοδεύουν τα σκυλιά τους να τα μαζεύουν όπως επίσης θα πρέπει να έχουν και ένα μπουκάλι νερό όταν τα σκυλιά κάνουν την ανάγκη τους τα δέντρα να ρίχνουν λίγο νερό έτσι ώστε να αποφεύγεται η μυρωδιά την οποίαν αφήνουν. Βέβαια όταν δεν τηρούν αυτά τα μέτρα και τόλμα κάποιος πολίτης να τους κάνει παρατήρηση αρχίζει καβγάς τρικούβερτος με φράσεις τι σε νοιάζει εσένα και λοιπά . Θα πρέπει να παρέμβει το αρμόδιο τμήμα του δήμου εάν έχει καταγραμμένο τους ιδιοκτήτες των σκύλων και να τους υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο για να αποφύγουμε όλους αυτούς τους διαπληκτισμούς που συμβαίνουν καθημερινά στους δρόμους με τους πολίτες που διαμαρτύρονται.