Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου, “τα προβλήματα στο Δήμαρχο”, στην κεντρική πλατεία Σερβίων.