Τους 9 βαθμούς, στις 06:30 το πρωί, έδειχνε το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο Δημαρχείο της Κοζάνης.

5%3AwtxrTVUURsirPQ%3A2%3A1632374296%3A-1%3A15513%3A%3AAcUMb6vn6FldbNoViDqfD4wpwYhQ2974XtK9vOCyKA