Εναρκτήρια ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του Τμήματος HJ015-I.TRANTAS AHEPA Hellas, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου.