Η χαμηλή στάθμη της λίμνης Πολυφύτου κάνει τη σκιά της γέφυρας Ρυμνίου να προβάλλεται στον πυθμένα της. H φωτογραφία είναι του Ιωάννη Δεληκωστίδη από την ομάδα Φωτογραφίες από το Ν. Κοζάνης