Είκοσι δύο (22) νέες θέσεις επικουρικών ιατρών εγκρίθηκαν για το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Οι θέσεις είναι διάρκειας τριών (3) και δύο (2) ετών, αντίστοιχα, είναι δε σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου. Έρχονται δε ταυτόχρονα με τις επιπλέον πέντε (5) θέσεις μονίμων ιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου μας, των οποίων η προκήρυξη είναι ακόμη ανοικτή από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Οι ειδικότητες, οι οποίες ανοίχθηκαν για τους επικουρικούς ιατρούς είναι οι παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2

24 ΜΗΝΕΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΠ

3

36 ΜΗΝΕΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΕΠ

3

36 ΜΗΝΕΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1

36 ΜΗΝΕΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΘ

4

36 ΜΗΝΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

1

24 ΜΗΝΕΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

2

24 ΜΗΝΕΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

1

24 ΜΗΝΕΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

2

24 ΜΗΝΕΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

1

24 ΜΗΝΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

24 ΜΗΝΕΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

1

24 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

22

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι, ο αριθμός των 22 ιατρών που μας εγκρίθηκαν, είναι αριθμητικά ο μεγαλύτερος από όλα τα Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, όπου ταυτόχρονα προκηρύσσονται οι εξής θέσεις: 12 για το Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, 14 για το Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου, 8 για το Γ.Ν.Θ. Γεννηματάς, 5 για το Γ.Ν.Θ. Άγιος Δημήτριος, 1 για το Ψ.Ν.Θ., 12 για το Γ.Ν. Κατερίνης, 7 για το Γ.Ν. Βέροιας, 4 για το Γ.Ν. Νάουσας, 9 για το Γ.Ν. Έδεσσας, 8 για το Γ.Ν. Γιαννιτσών, 9 για το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, 7 για το Γ.Ν. Γρεβενών, 6 για το Γ.Ν. Καστοριάς και 8 για το Γ.Ν. Φλώρινας, ήτοι συνολικά 132 θέσεις για τα Νοσοκομεία καθώς και 12 θέσεις για τα Κέντρα Υγείας.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους, ακόμη δε περισσότερο τους συμπολίτες μας ιατρούς, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της, iatrika3ype@gmail.com στη διαδρομή Επικουρικοί Ιατροί της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.