Κυκλοφόρησε το παιδικό εικονογραφημένο συναξάρι “Ο Αη Γιώργης ο Φουστανελάς”.