Η εταιρεία Maximus Τerra Φωτοβολταϊκά Μπονοπρόσωπη Α.Ε. μεταβίβασε 4 βεβαιώσεις παραγωγού, στις κτηματικές περιοχές Σιδερών & Λιβερών, στην εταιρεία LUX NORTH GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. Οι αποφάσεις μεταβιβάσεων,, που σας παρουσιάζει το kozan.gr, δημοσιεύθηκαν στις 26/10 από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και μπορείτε να τις δείτε παρακάτω:

 

Απόφαση 1

Απόφαση 2

Απόφαση 3

Απόφαση 4