Τριήμερο Forum Ιδεών για τις βιβλιοθήκες και το Πολιτισμό, από τις 12 ως τις 14 Μαΐου. Κλικ εδώ για τα αναλυτικό Πρόγραμμα.