Επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “LIFE AMYBEAR”, διοργάνωσε, στο Ξενοδοχείο «Λάμπας» στη Βλάστη Κοζάνης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, δράση με την οποία ολοκληρώνεται το σκέλος των ενεργειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Εταίρος του έργου. Αντικείμενο του σεμιναρίου  ήταν «η κατάρτιση του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης στη διαχείριση πληθυσμών αρκούδας». Κατά τη διάρκεια του  σεμιναρίου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο πλαίσιο λειτουργίας των αποτρεπτικών μέσων, στη διαχείριση των περιστατικών τραυματισμένης/νεκρής αρκούδας και στη χρήση των αποτρεπτικών μέσων για τη διαχείριση περιστατικών αλληλεπίδρασης ανθρώπου-αρκούδας.