Η Τράπεζα Αίματος του ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ¨ διοργάνωσε την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 από 8:30 το πρωί μέχρι 13:00 το μεσημέριεθελοντική αιμοδοσία στο Ορ. Νοτίου Πεδίου της ΔΕΗ, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Γρεβενών.