Λόγω επισκευής βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης, θα γίνει διακοπή υδροδότησης την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ., στις παρακάτω οδούς της Φλώρινας:
• Ιωάννη Άρτη
• Καστρισιανάκη
• Κωνσταντινουπόλεως
• Μοριβόχου
• Άρεως
• Θερμοπυλών
• 7ης Νοεμβρίου
• Προξένου Κορομηλά
• Μητροπολίτη Καραβαγγέλη

Από την Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΥΑΦ