Παρακαλώ να παρευρεθείτε στην ανωτέρω έκτακτη συνεδρίαση, της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης, που θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης, Π.Χαρίση 23.

1. Έγκριση του χώρου διεξαγωγής “Νιάημερος” για το 2017 – έγκριση τμήματος του χώρου εγκατάστασης λούνα Παρκ ν. 4264/2014
2. Λήψη απόφασης άσκησης αποφασιστικής αρμοδιότητας για τη χορήγηση παράτασης ωραρίων χρήσης μουσικής εγκ. 9 ν.4442/2016