Από την WIND ΚΟΖΑΝΗΣ αναζητούνται νέοι/νέες για εργασία εντός του καταστήματος στο τμήμα πωλήσεων.

Προσόντα/Προϋπόθεση :

-Απόφοιτος /η ΙΕΚ ,ΤΕΙ , ΑΕΙ.

Ηλικία έως 35 ετών.

– Γνώση Αγγλικών και Η/Υ, επιθυμητή η γνώση MSOFFICE.

– Ομαδικό πνεύμα, ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία.

– Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης.

– Επιθυμητή προϋπηρεσία στις πωλήσεις τηλεπικοινωνιών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα παραπάνω προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην Ελληνική γλώσσα στο e-mail: [email protected]