Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 11 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2017

Εισηγητής: Ο Δ/ντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτρης Τσίπρας.

  1. Ψήφιση και επαναψήφιση πιστώσεων του πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Ο Δ/ντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτρης Τσίπρας.

  1. Αποδοχή ποσού 177.200 € από ΣΑΕΠ για την συντήρηση 12ο Δημ. Σχολείο Πτολεμαίδας.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

  1. Αποδοχή ένταξης της πράξης ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής αναγέννησης κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

  1. Αποδοχή της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καιδης

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων έργων

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

  1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.