Ζητείται άτομο για ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας! Σχετική εμπειρία θα προτιμηθεί. Τα βιογραφικά να σταλθούν στο παρακάτω e-mail

[email protected]