Αγαπητοί συνάδελφοι, γι α τι ς εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης που θα γίνουν την Παρασκευή 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, δημιουργήθηκε ένα και μοναδικό ψηφοδέλτιο κοινής αποδοχής, ριζικά ανανεωμένο και με γνώμονα την σύμπνοια και την ενότητα’ γι α την Τοπική Αγορά, την κοινωνία και τον Τόπο.

Επικεφαλής του θα είναι ο Αθανάσιος Δραγατσίκας. Το ψηφοδέλτι ο απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, δυναμικούς και καταξιωμένους στην αγορά και στην κοινωνί α. Τα ονόματα αυτών εί ναι: Γκατζόφλιας Θωμάς, Δραγατσίκας Αθανάσιος, Καραδήμος Αθανάσιος, Μουτάκη Μαρία, Μπασδέκη Βάι α, Σβώλης Αθανάσιος, και Φωτιάδου Έλλη.
Γι α την Εκπροσώπησή μας την Ομοσπονδία Κεντροδυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε μι α ομάδα από έμπειρα αλλά και νέα στελέχη ώστε να δίνουμε δυνατό παρόν και να διεκδικούμε δυναμικά τα αιτήματά μας στην Ομοσπονδία μας, και στην ΕΣΕΕ. Τα ονόματα των υποψηφίων γι α την Ομοσπονδία εί ναι: Αθανασιάδης Δημήτριος, Γκατζόφλιας Ιωάννης, Δούρβας Κωνσταντίνος, Δραγατσίκας Αθανάσιος, Μουτάκη Μαρία,
Μπαγκατζούνης Αθανάσι ος, Νατσι όπουλος Ι ωάννης, Νι όπλι ας Χρήστος, Πούλι ος Μι χάλης, και Πρωί τση Ασπασί α.
Γι α την εξελεκτική επιτροπή θα συνεχίσουν το σοβαρό έργο τους οι: Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος, Μπασιάς Νι κόλαος, και Τσιομπάνος Ι ωάννης.
Η ψηφοφορία θα γίνει την Παρασκευή στις 10 Νοεμβρίου στα γραφεί α του Συλλόγου Νι κ. Δελιαλή 6 ( πι ο κάτω από το ξενοδοχείο Αλιάκμων) και ώρες από 09:00 έως
19:00.