Η οργανωτική επιτροπή των εθελοντών για την Συναυλία Αγάπης ,που έγινε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, συναντήθηκε και πραγματοποίησε τον οικονομικό απολογισμό της συναυλίας . Η επιτροπή αποτελούνταν αλφαβητικά από :

 1. Βουχάρα Δημήτριο
 2. Θεοδωρίδου Μαρία
 3. Κική Βασίλειο , καθηγητή ΤΕΙ
 4. Παπαδημητρίου Απόστολο
 5. Σαπαλίδη Παύλο

Διαπιστώθηκε ότι τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 8.102,00 ευρώ .

Από το ποσό αυτό αποφασίσθηκε ομόφωνα να πληρωθούν ως έξοδα της συναυλίας :

 1. ευρώ

Στη συνέχεια αποφασίσθηκε να ενισχυθούν 6 οικογένειες καρκινοπαθών , ως εξής :

1 . Οικογένεια Τ. Β. 1000 ευρώ .

2 . Οικογένεια Β . Τ 1000 ευρώ .

3 . Οικογένεια Κ. Π . 1000 ευρώ .

4 . Οικογένεια Δ. Β . 1000 ευρώ .

5 . Οικογένεια Α. Θ . 1000 ευρώ .

6 . Οικογένεια Τ. Γ . 1000 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 ευρώ .

Το υπόλοιπο ποσό των 1.737,00 ευρώ αποφασίσθηκε να διατεθεί σε άλλα 9 άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας & οικονομικά ως εξής :

 • 1 . Κ. Γ. 200 ευρώ .
 • 2 . Μ. Γ. 250 ευρώ .
 • 3 . Κ. Γ. 250 ευρώ .
 • 4 . Σ. Γ . 230 ευρώ .
 • 5 . Κ. Δ . 230 ευρώ .
 • 6 . Π. Κ. 230 ευρώ.
 • 7 . Β. Γ. 110 ευρώ .
 • 8 . Υ. Λ. 100 ευρώ .
 • 9 . Λ . Κ. 100 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΟ 1.700,00 ευρώ .

Τα υπόλοιπα 37 ευρώ θα αποφασισθεί που θα διατεθούν μαζί με τα έσοδα των εισιτηρίων από δύο συλλόγους που εκκρεμούν οι επιστροφές εισιτηρίων & τα πωληθέντα εισιτήρια .