Με δεδομένο τη λήξη της θητείας της στις 31 Ιανουαρίου 2018, η καλλιτεχνική διευθύντρια Ε. Δημοπούλου, κλήθηκε να παραδώσει το ταμείο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης στον πρόεδρο κ. Λιάκο, γεγονός που συνέβη στις 9/1/2018. Δείτε το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, όπου εμφανίζονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του ταμείου: