Ενημερώνουμε ότι όσοι καταστηματάρχες δικαιούνται και θέλουν να κάνουν χρήση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2018 (για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έκθεση εμπορευμάτων), πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με την ανάλογη άδεια από το Δήμο έως τις 30 Μαρτίου 2018 και σύμφωνα με το Κανονισμό του Δήμου.
Χωρίς την απαιτούμενη άδεια του Δήμου Εορδαίας, απαγορεύεται η κατάληψη δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.
Τονίζουμε ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση του δημοτικού κοινόχρηστου χώρου ως χώρος αποθήκευσης. Η παράβαση αυτού του όρου έχει ως αποτέλεσμα, πέρα του αρχικού προστίμου, την απομάκρυνση των αποθηκευμένων αντικειμένων από συνεργεία του Δήμου, για την επιστροφή των οποίων ο κάτοχό τους θα πρέπει να καταβάλει επιπρόσθετο πρόστιμο.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δ. Εορδαίας, οι αιτήσεις για την έκδοση των αδειών παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου γίνονται από 1 Ιανουαρίου έως 30 Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύουν για ένα ημερολογιακό έτος.