Μία δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό την ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, πραγματοποιεί το 19ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης υλοποιώντας ένα διήμερο πρόγραμμα συνεκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς την κ. Σοφία Ζυμπίδου, εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής ΠΕ70,50 και την κ. Σοφία Ρούσα, εκπαιδευτικό ΠΕ16 (μουσικό) και την κ. Αναστασία Κεχαγιά, εκπαιδευτικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης. Με την συμβολή και την εθελοντική δράση των παραπάνωεκπαιδευτικών έχουμε βάλει ως σκοπό όλους τους δυνατούς τρόπους έκφρασης και μάθησης να τους θέσουμε σε εξέλιξη, καλλιεργώντας όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις και να προβούμε στην ανάπτυξη ικανοτήτων, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα του δικαίου, της ισότητας και εξαλείφοντας τον κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό ρατσισμό.

Μία καινοτομία με στόχο την προσπάθεια ενημέρωσης για τα προβλήματα και τα δικαιώματα των ανθρώπων με ιδιαιτερότητες, την διεκδίκηση αλλά και την εξίσωση επί ίσοις όροις δικαιωμάτων και ισότιμης συμμετοχής, καθώς και την ενθάρρυνση των ατόμων με ιδιαιτερότητες, για να επέλθουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους και για να αντιμετωπιστούν όλες οι πιθανές «διακρίσεις» που βιώνουν καθημερινά, με απώτερο σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της ζωής τους. Η συνεργασία αυτή των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και σχολείων (ειδικής και γενικής αγωγής) μέσω του μαθήματος της «Γλώσσας» και της «Μουσικής», αλλά και της δικής τους διαφορετικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία ας αποτελέσει το έναυσμα για αφύπνιση αλλά και δράση.

Η κατοχύρωση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς συνδέεται με την δυνατότητα μόρφωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κεχαγιά, για την συμβολή της και τον Διευθυντή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, Μανώλη Δάλα,για τη συνεργασία.

Η Διευθύντρια Οι Εκπαιδευτικοί
Μαρίνα Χαρισοπούλου