Χωρίς φως περισσότεροι από τους μισούς στύλους φωτισμού στον κεντρικό πεζόδρομο Κοζάνης