Αποκλεισµός της αριστερής ή της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, επί της Ε.Ο. Κοζάνης – Φλώρινας, από το 34ο χλµ έως το 35ο χλµ. (εντός της Τ.Κ Περδίκκα ∆ήµου Εορδαίας). Η κυκλοφορία των οχηµάτων δεν θα διακόπτεται , αλλά θα διεξάγεται εναλλάξ ανά κατεύθυνση. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων: από την 08:00΄ ώρα έως 20:00΄ ώρα της Πέµπτης (11-04-2019).