1η ημέρα υπερηχογραφίας στη μαιευτική, την Τετάρτη 17 Απριλίου .