Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 6:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση αποφάσεων Κ.Ε.Δ.Ε

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΕ Γ. Σπενδαμίδης.

  1. Παραλαβή μελετών από τις ΤΥ του Δήμου και παραχώρησή τους στην ΔΕΥΑΕ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

  1. Έγκριση παρατάσεων διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος Θεοδοσιάδης