Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 01.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου o εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο, φορείς παροχής υπηρεσιών είναι:

α) η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) η οποία παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης,
β) το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) το οποίο παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και των Σ.Ε.Κ.
γ) το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης το οποίο παρέχει συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική και
δ) το Κολλέγιο, το οποίο παρέχει μη τυπική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στους αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πιστοποίηση επάρκειας μέσω ΕΟΠΠΕΠ είναι αναγκαία για όσους απευθύνονται σε φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης.
Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ πραγματοποιεί για άλλη μία χρονιά με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ που αφορά την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Για Μητρώο, μπορείτε να ενταχθείτε στο ΜΗΤΡΩΟ ΛΑΕΚ.

Η Διάρκειά του Σεμιναρίου είναι 300 ώρες που δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σε όλες τις ΔΟΜΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους που δεν διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών, σε όσους θέλουν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και σε όσους επιθυμούν ν μοριοδοτούνται σε όλες τις Δομές τις Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Εντός του Πρόγραμματος πραγματοποιείται προετοιμασία για την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και παρουσιαση αυτής από τους επιμορφούμενους.

Πόλη διεξαγωγής: ΚΟΖΑΝΗ

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

Πληροφορίες: Ντοβόλη Γιώτα 6948833092