Ο ΣΠΕΔΕ Δυτ. Μακεδονίας, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Κοζάνης και τον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης, διοργάνωσε, σήμερα Παρασκευή 10/5, στο Κοβεντάρειο, ενημερωτική συνάντηση με θέμα την “αποτελεσματική επίλυση διαφορών επί των δημοσίων συμβάσεων από την Α.Ε.Π.Π.”. (αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών). Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι: Φώτης Κατσίγιαννης πρόεδρος ΑΕΠΠ, Μαρία Μανδράκη μέλος ΑΕΠΠ, Αικατερίνη Τσιομπάνου δικηγόρος τ. Συμπαραστάτης της επιχείρησης Δήμου Κοζάνης, Κώστας Κορομπέλης μέλος ΑΕΠΠ, και Νίκος Σαββίδης μέλλος ΑΕΠΠ.